Fotozoektocht Café Vlissinghe 1515

De route start aan het café in noordelijke richting. Schrijf de nummers van de foto’s in de tabel op het deelnemingsformulier in de volgorde waarin je deze tegenkomt langs de route en vul de schiftingsvraag in. Deponeer het formulier volledig ingevuld vóór 28 november 2022 in de brievenbus van Café Vlissinghe. Onder de juiste inzendingen en zij die de schiftingsvraag het dichtst benaderen worden 5 prijzen verdeeld. Veel plezier !

Eventuele wijzigingen (bvb. zaken die verdwenen zijn,…) worden gemeld op onze facebook-pagina www.facebook.com/cafe.vlissinghe/

fotozoektocht